Tòa Nhà Tổ Hợp Dịch Vụ Cao Cấp
Dự án:
Tòa nhà tổ hợp dịch vụ cao cấp

Chủ đầu tư:
Công ty CP Điện Thông Nam Định

Nhà thầu chính:
Công ty CEKS tư vấn đầu tư xây dựng thương mại

Các đơn vị trực thuộc:
CEKS Architecture

Địa điểm:
Khu ĐTM Hòa Vượng - Thành Phố Nam Định

Hạng mục:
Tư vần, thiết kế và thi công