Biệt thự Đông Anh
Dự án:
Biệt thự Đông Anh

Chủ đầu tư:
Ông Trần Hữu Hùng

Nhà thầu chính:
Công ty CP CEKS 

Địa điểm:
Đông Anh - Hà Nội