Biệt thự Hòa Lạc
Dự án:
Biệt thự Hòa Lạc

Chủ đầu tư:
Ông Dũng

Nhà thầu chính:
Công ty CEKS

Các đơn vị trực thuộc:
CEKS Architecture

Địa điểm:
Thạch Thất - Hà Tây