Biệt Thự Mẫu - Đại Lải
Dự án: 
Biệt thự Mẫu Đại Lải

Chủ đầu tư: 
Công ty Du lịch Hùng Vương

Nhà thầu chính: 
CEKS ARCHITECTURE

Địa điểm: 
Đại Lải - Vĩnh Phúc