Biệt Thự Nguyễn Phong sắc
Dự án:
Biệt thự Nguyễn Phong Sắc

Chủ đầu tư:
Ông Nguyễn Minh Mạnh

Nhà thầu chính:
Công ty CEKS

Các đơn vị trực thuộc:
CEKS Architecture

Địa điểm:
D5 - B14 - Trần Thái Tông