Biệt Thự Tam Đảo
Dự án:
Biệt thự Tam Đảo

Chủ đầu tư:
Ông Nguyễn Lâm Phương

Nhà thầu chính:
Công ty CEKS

Các đơn vị trực thuộc:
CEKS Architecture

Địa điểm:
Lô A07 - Sân Gold Tam Đảo