Biệt thự Yên Bái
Dự án:
Biệt thự Yên Bái

Chủ đầu tư:
Ông Lê Minh Hồng

Nhà thầu chính:
Công ty CEKS

Các đơn vị trực thuộc:
CEKS Architecture

Địa điểm:
Đồng Tâm - Thành Phố Yên Bái