Biệt thự mẫu - ECOPAK1
Dự án: 
Mẫu dự án biệt thự Ecopark

Chủ đầu tư: 
Vihajco

Nhà thầu chính: 
Công ty CEKS

Các đơn vị trực thuộc: 
CEKS Architecture

Địa điểm: 
Xuân Quan - Văn Giang - Hưng Yên