Biệt Thự Sinh Thái Sky Lake
Dự án: 
Biệt thự sinh thái Sky lake Hòa Bình

Chủ đầu tư: 
Công ty Cây Xanh Hòa Bình

Nhà thầu chính: 
Công ty CP CEKS tư vấn đầu tư xây dựng thương mại


Địa điểm: 
Cư Yên - Đồng Chanh - Hòa Bình