Biệtthự Ban mai số 14
Dự án : Tư vấn thiết kế
Chủ đầu tư : Công ty CPTM và Đầu Tư Ban Mai
Nhà thầu chính : Công ty CEKS
Các đơn vị trực thuộc : CEKS Architecture - Landmak
Địa điểm : Lô 14 Khu Đô Thị Ban Mai - Quảng Ninh