Công trình khác 5
Dự án : Cải tạo căn hộ chung cư
Chủ đầu tư : Anh Nghiêm Trung Vinh
Nhà thầu chính : Công ty CEKS
Các đơn vị trực thuộc : CEKS Architecture
Địa điểm : Căn 1705, CT1, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.