Tòa Nhà Tổ Hợp Dịch Vụ Cao Cấp
Dự án:
Tòa nhà tổ hợp dịch vụ cao cấp

Chủ đầu tư:
Ms Hương

Nhà thầu chính:
Công ty CEKS

Các đơn vị trực thuộc:
CEKS Architecture

Địa điểm:
Quận 8 Hồ Chí Minh

Hạng mục:
Tư vấn và thiết kế