Văn Phòng HTX Láng Trung
Dự án:
Trụ sở hợp tác xã Láng Trung

Chủ đầu tư:
Hợp tác xã TMDV Láng Trung

Nhà thầu chính:
Công ty CP CEKS tư vấn đầu tư xây dựng thương mại

Các đơn vị trực thuộc:
CEKS Architecture

Địa điểm:
104 Phố Pháo Đài Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội