Văn Phòng Phú Diễn- Hà Nội
Dự án:
Văn phòng Phú Diễn
Chủ đầu tư: 
Phan Thanh Quang
Địa chỉ: 
Lô C10 Đình Quán - Phú Diễn - Hà Nội
Hạnh mục:
Tư vấn thiết kế và thi công xây dựng