Văn phòng VINAGAME
Dự án:
Văn phòng Vina Game
Chủ đầu tư:
Công ty CP Vina Game Việt Nam
Địa chỉ:
Tòa nhà số 01 Trung Kính - Hà Nội
Diện tích:
2000m2
Hạng mục:
Thi công, cung cấp lắp đặt nội thất