TÍNH CHẤT
Cơ Bản

THIẾT KẾ
-Thiết kế theo ngôn ngữ kiến trúc đơn giản - hiện đại.
- Màu sắc sử dụng: tươi sáng, thiên về các màu phù hợp với giới trẻ

KỸ THUẬT
- Triển khai và bàn giao hồ sơ theo khổ A3. Tối đa 20 trang.
- Hồ sơ thiết kế đủ để thể hiện ý tưởng. Phân khối nội dung không gian rõ ràng.
- Đạt chuẩn thiết kế theo tiêu chuẩn của CEKS.
- Giải pháp kỹ thuật đơn giản, hồ sơ kỹ thuật dưới dạng đen trắng.

CHUYÊN GIA
Kiến trúc sư trẻ sáng tạo và có 01 năm kinh nghiệm.

QUẢN LÝ
- Làm việc dựa trên danh mục các công đoạn triển khai hồ sơ.
- Kiểm tra và chỉnh sửa theo bộ phận phân tích đánh giá kỹ thuật.
- Đóng gói hồ sơ 02 bộ kèm với các văn bản bàn giao và thanh lý hợp đồng.

DỊCH VỤ
- Thời gian đáp ứng dịch vụ (đặt lịch)
- Được chọn 1 phương án thiết kế.