MỤC TIÊU
Luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm phù hợp nhất với giá trị sử dụng vững bền mà tiết kiệm. Tạo dựng môi trường lành mạnh vững bền cho các thành viên công ty tồn tại và phát triển môi trường đầu tư vững bền cho xã hội. Theo đuổi và phổ cập sâu rộng giá trị của thương hiệu kiến tạo CEKS thành một biểu tượng của thành công mới. Công nghiệp hóa sản phẩm phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

SỨ MỆNH
Được tạo dựng từ công thức thành công, sứ mệnh của chúng tôi là đưa tất cả tâm sức và trí tuệ của mình cùng khách hàng đạt đến giá trị thành công đích thực trên con đường sáng tạo và một giải pháp tối ưu nhất.

TẦM NHÌN
Một xã hội đa dạng phát triển bền vững trên những giá trị được CEKS đóng góp vào những cộng đồng rộng lớn sử dụng sản phẩm, dịch vụ ưu việt của CEKS. Sáng tạo là tồn tại.

CHIẾN LƯỢC
Chiến lược của CEKS là luôn tạo ra sự khác biệt trong chất lượng sản phẩm thông qua sự sáng tạo không ngừng gắn với sự tư duy nghiêm túc, làm việc bài bản, liên tục đúc kết kinh nghiệm và tiếp thu chi thức nhưng không ngần ngại phá vỡ đi những giá trị không còn phù hợp để luôn làm mới mình và mang lại cho khách hàng và xã hội những sản phẩm mới với những giá trị mới cao hơn, phù hợp hơn. Với những mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh mà CEKS gánh trên vai chúng tôi không ngần ngại phổ biến nhân rộng nó bằng việc liên tục mở rộng và phát triển tổ chức của mình, nhượng quyền thương hiệu, truyền thông mạnh mẽ kiến tạo cộng đồng lớn những người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Kiến tạo môi trường trong và ngoài doanh nghiệp lành mạnh nhằm thu hút nhân tài và các nhà đầu tư để ngọn lửa đam mê và hăng say không bao giờ tắt và khách hàng luôn là người hưởng lợi ích tốt.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Sáng tạo và trân trọng sáng tạo trong mọi tình huống của cuộc sống. Đam mê thử thách, đạt đến thành công bởi con người khôn ngoan nhất. Sáng tạo song hánh cùng sự bài bản. Tự do trong tư duy, bài bản trong hành động. Thành công của tổ chức gắn với ghi nhận thành tích cá nhân.