Nội dung tư vấn:

     • Phong thuỷ trong kinh doanh

     • Phong thuỷ trong xây dựng   

Gồm các bước sau tuỳ theo nhu cầu:

1.Tư vấn gián tiếp: (qua mạng, email)

     • Khách hàng đặt câu hỏi của mình qua website www.ceks.vn mục Phong thủy/ Tư vấn phong thủy hoặc Liên hệ (Tạo đường linh)

     • Trong quá trình trao đổi thông tin, khách hàng cần tìm hiểu chi tiết hơn các vấn đề cần hỏi thì có thể áp dụng tiếp quá trình Tư vấn viên trực tiếp.

2. Tư vấn trực tiếp:

a. Tư vấn tại văn phòng Công ty:

    • Gặp gỡ khách hàng tại công ty CEKS.

    • Tuỳ thuộc vào nhu cầu khách hàng, có 2 hình thức:

       - Tư vấn tại chỗ tùy theo mức độ tìm hiểu của khách hàng.

       - Tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu, hẹn gặp lại khách hàng.

b. Tư vấn tại công trình:

Chuyên viên đến trực tiếp tư vấn tại công trình.

(Khách hàng tham khảo trực tiếp tại văn phòng Công ty để Tư vấn viên sẽ tư vấn cho chính sách về giá tốt nhất và các chương trình khuyến mại của công ty đang áp dụng)