TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 
Để đảm bảo chất lượng tốt cho một công trình xây dựng, ngoài việc lựa chọn được một nhà thầu thiết kế giỏi, một nhà thầu thi công tốt thì bên cạnh đó, chúng ta không thể không nhắc đến vai trò và tầm quan trọng của nhà thầu tư vấn giám sát. Như vậy, vai trò của tư vấn giám sát xây dựng là:
-  Đảm bảo việc thi công xây lắp được thực hiện đúng hồ sơ thiết kế.
-  Phát hiện, xử lý các chi tiết công trình mà nhà thầu và chủ đầu tư không rõ.
-  Hỗ trợ Chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế xử lý các sai sót tại hiện trường.
 
 

Đến để gửi trọn niềm tin
 
Phạm vi công việc tư vấn sẽ bao gồm các dịch vụ sau:
·         Giám sát chất lượng thi công công trình
·         Kiểm tra biện pháp thi công và an toàn lao động.
·         Giám sát tiến độ thực hiện công việc.
·         Giám sát và thử nghiệm chất lượng vật liệu xây dựng
·         Kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công.
·         Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định.
·         Xác nhận bản vẽ hoàn công công trình.