• Chủ Đầu Tư:
   Công ty CPTM và Đầu Tư Ban Mai

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   Ông Nguyễn Văn Thọ

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   Ông Hồ Chí Dũng

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   Anh Vương Xuân Hưng

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   Anh Nghiêm Trung Vinh

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình