TÍNH CHẤT
Đầy đủ

THIẾT KẾ
- Thiết kế được chú trọng hơn về đường nét khỏe, đầm chắc hơn nhưng vẫn mang ngôn ngữ hiện đại.
- Màu sắc sử dụng thiên về các màu nhã, tông màu hơi trầm, phù hợp với người trẻ có điều kiện phát triển công danh và sự nghiệp.

KỸ THUẬT
- Triển khai và bàn giao hồ sơ theo khổ A3. Tối đa 35 trang.
- Đạt chuẩn thiết kế theo tiêu chuẩn của CEKS.
- Hố sơ thiết kế đầy đủ để sử dụng dịch vụ thi công.
- Thể hiện chi tiết không gian / Bố trí đồ đạc thực tế. Các hạng mục kỹ thuật rõ ràng / Có kết cấu, khái toán.
- Giải pháp kỹ thuật kỹ càng, hồ sơ kỹ thuật dưới dạng đen trắng.
- Các chi tiết kỹ thuật được thể hiện dưới dạng trích theo tỷ lệ 1/20 ở mức độ cơ sở và ghi chú thông tin.

CHUYÊN GIA
Kiến trúc sư trẻ sáng tạo có trên 3  năm Kinh nghiệm.

QUẢN LÝ
- Làm việc dựa trên danh mục các công đoạn triển khai hồ sơ.
- Kiểm tra và chỉnh sửa theo bộ phận phân tích đánh giá kỹ thuật.
- Đóng gói hồ sơ 02 bộ kèm với các văn bản bàn giao và thanh lý hợp đồng.

DỊCH VỤ
- Thời gian đáp ứng dịch vụ nhanh.
- Kinh doanh tiếp nhận yêu cầu và tư vấn lựa chọn.
- Được lựa chọn 1 trong 2 phương án thiết kế.
- Trong quá trình thi công thì kiến trúc sư sẽ trực tiếp xuống làm việc từ 2-3 lần.