• Dự án:
   Thi công nội thất Dự án Gamuda Land
   Chủ đầu tư:
   Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
   Hạng mục:
   Thi công nội thất cho các căn hộ mẫu 
  • Chủ Đầu Tư:
   Văn Phòng B& B
   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   VIHAJCO

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:


   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   Công Ty Cổ Phần Điện Thông Nam Định

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   Công ty CPTM và Đầu Tư Ban Mai

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:


   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   Công ty cổ phần xây dựng số 5 - Hà nội

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   Ông Nguyễn Văn Thọ

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   Ông Nguyễn Lâm Phương

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình

  • Chủ Đầu Tư:
   Ông Nguyễn Minh Mạnh

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   Ông Dũng

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   Ông Lê Minh Hồng

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   Công Ty Du Lịch Hùng Vương
   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
   Địa điểm:
   Đại Lải - Vĩnh Phúc
  • Chủ Đầu Tư:
   Ông Dũng

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:


   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   Ông Hồ Chí Dũng

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   Ông Trần Hữu Hùng

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   Công Ty Cây Xanh Hòa Bình

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình

  • Chủ Đầu Tư:
   Mrs. Hương

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn và thiết kế
21 - 40/46